• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

Skolebytte

Informasjon

Søknad sendes til den skolen en søker byttet til.

Bystyret i Haugesund kommune har vedtatt at det ikke er fritt skolevalg for elever på barnetrinnet. Foreldre har likevel anledning til å søke om annen skole enn nærskolen. Det er fritt skolevalg for elever i ungdomsskolen.

1. Alle grunnskoleelever har rett til å gå på den skolen som ligger nærmest eller ved den skolen i nærmiljøet de tilhører. (opplæringsloven § 8.1)

2. Skolebytte må ikke medføre opprettelse av ny klasse på den skolen man søker seg til. Klassene må ikke bli større enn det som er pedagogisk og trygghetsmessig forsvarlig. (opplæringsloven § 8.1)

3. Eventuelle utgifter til skyss ved skolebytte må dekkes av foreldrene Et vedtak om skolebytte er et enkeltvedtak og kan påklages iht. forvaltningslovens § 28, 2. ledd til, Haugesund kommune innen 3 uker etter at et svar er mottatt.

Skoler
Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader